Wij behartigen de belangen van onze bewoners

meer informatie
De organisatie van STBG

Stichting Bijzonder en toch Gewoon is op 21-02-2012 opgericht door Leo en Ria Gerrebrands, ouders van een zoon met ASS en een verstandelijke beperking. Zij hebben in de loop der jaren ervaren dat de reguliere zorgaanbieders onvoldoende kunnen inspelen op de zorgvraag van hun zoon en andere mensen met een vergelijkbare zorgvraag. Zeker nu door bezuinigingen en toenemend papierwerk het leven van veel mensen met een beperking onder druk is komen te staan en en er in de zorg vaak niet meer met hart en ziel gewerkt kan worden. Vandaar hun initiatief om op kleinschalige wijze bijzondere woonzorg te realiseren.

De stichting heeft een pand kunnen verwerven aan de Sparrenlaan in Assen en dat laten verbouwen tot  appartementen met gemeenschappelijke ruimtes, waarin beschermd wonen wordt aangeboden aan mensen met autisme, een verstandelijke beperking en een bijzondere zorgvraag.

De Stichting treedt op als regisseur van de zorg namens de bewoners.

Met de bewoners wordt een deelname-overeenkomst gesloten in combinatie met een huurovereenkomst voor het appartement en een zorgovereenkomst voor de zorg. De huur wordt uit het eigen inkomen betaald en de zorg uit PGB.

Namens de bewoners vormen ouders of verwanten, dan wel de mentor, de Stichtingsraad, die het bestuur aanstelt en fungeert als een raad van toezicht. De vertegenwoordigers hebben hiermee een doorslaggevende invloed op het beleid, zonder dat zij veel tijd en energie in uitvoerende en voorbereidende taken hoeven te investeren.

De woning is eigendom van de Stichting en de huuropbrengst moet de kosten van financiering, exploitatie en onderhoud dekken.

De zorg en begeleiding wordt georganiseerd door Stichting Vaart in Zorg, op basis van een samenwerkingsovereenkomst met STBG. Een gemeenschappelijk zorgplan, dat jaarlijks afgestemd wordt op de individuele zorgplannen, maakt hiervan deel uit.

De begeleiding van de bewoners wordt in principe gerealiseerd met PGB’s. Met iedere bewoner wordt door Stichting Vaartzicht een zorgovereenkomst en zorgplan opgesteld. Deze wordt afgestemd op de beschikbare gelden uit PGB en het gemeenschappelijk zorgplan dat door de Stichtingsraad is bekrachtigd. In overleg kan ook op basis van zorg in natura gewerkt worden, onder de voorwaarde dat  de bewoner wel vertegenwoordigd wordt in de Stichtingsraad.

De benodigde ondersteuning door een orthopedagoog wordt in principe op individuele basis geregeld in overleg met Stichting Vaart in Zorg. Wij streven er naar dat iedere bewoner met dezelfde orthopedagoog in zee gaat, zodat er een extra synergie gerealiseerd wordt voor het geheel. Dit mag echter niet ten koste gaan van de specifieke individuele vraag.

De ouders, verwanten, mentoren en bewoners zijn betrokken bij de selectie van de medewerkers.

Er wordt veel aandacht besteed aan teamontwikkeling, aan persoonlijke ontwikkeling en aan afstemming en overleg tussen ouders, verwanten, mentoren en begeleiders. Hierbij staat de verbinding tussen de betrokkenen centraal.

 

Lees Verder