Stichting Bijzonder en toch Gewoon

Beschermd wonen in een kleinschalige coöperatieve woongroep op basis van PGB’s voor 4 mensen met ASS, een verstandelijke beperking en een bijzondere zorgvraag in de leeftijd vanaf ca. 25 jaar.
Sparrenlaan 22 - 24 Assen

Meer informatie Contact
Bij ons vind je:
  • Een mooie woning met 4 zelfstandige appartementen en gemeenschappelijke ruimtes en tuin. Gelegen bij het Asser Bos, een prachtige en rustige omgeving met het stadscentrum op loopafstand.
  • Beschermd wonen in een harmonieuze en rustige omgeving met intensieve begeleiding.
  • Zorg op Maat. Uitgangspunt is een combinatie van participeren in een gezamenlijke dagstructuur en een persoonlijke invulling van het eigen leven. Voor iedere deelnemer wordt in samenspraak een situatie gecreëerd waarin ontwikkeling mogelijk is zodat ieder een leven kan leiden dat bij hem of haar past.
  • Kleinschalig. De kleine omvang maakt het mogelijk dat er een goede persoonlijke verbinding tussen bewoners, begeleiders en het persoonlijk netwerk kan ontstaan. En dat er slagvaardig ingespeeld kan worden op nieuwe wensen en mogelijkheden.
  • De relatie staat centraal.  De relatie van de begeleiders met de bewoners en een goed inlevingsvermogen vinden wij het belangrijkst. Daarom werken we met een klein en stabiel team van begeleiders met voldoende bewustzijn en zelfreflectie, die persoonlijk betrokken willen zijn bij de bewoners en hun persoonlijke netwerk.”

 

Heb je belangstelling om deel te nemen aan onze woongroep?

Uitgangspunt is “eigen regie”, d.w.z. dat de bewoners op basis van PGB deelnemen in de zorg en dat verwanten of vertegenwoordigers namens hen betrokken zijn bij de opzet van het geheel en het toezicht.

Om een voldoende effectieve gezamenlijke dagstructuur te kunnen ontwikkelen,  is het belangrijk dat de deelnemers qua zorgvraag en persoonlijke leefwensen  bij elkaar passen.

Voor de ondersteuning van het project is betrokkenheid van verwanten en het persoonlijke netwerk van de bewoners van belang.

De intentie is om het wonen en de zorg levensloop bestendig in te richten en dit gezamenlijk te blijven afstemmen op de veranderende behoefte van de deelnemers.

Wij hebben een samenwerkingsovereenkomst met Stichting Vaartzicht in Assen, die de organisatie en uitvoering van de zorg voor haar rekening neemt.

 

Heb je belangstelling, of heb je vragen dan kunt je contact met ons opnemen.

Lees Verder