Ieder mens is uniek en van waarde

meer informatie
Zo kijken wij tegen onze woongroep aan:

Wij willen onze bewoners de ondersteuning bieden die nodig is voor een waardevol leven, waarin ze hun ervaringen kunnen opdoen, zich kunnen ontwikkelen naar hun mogelijkheden, participeren in de samenleving en betekenis hebben voor andere mensen. Een leven, waarin zij zichzelf kunnen en mogen zijn en waarin zij gewaardeerd worden. Zij hebben hiervoor specifieke voorwaarden nodig. Hierin zijn ze anders dan anderen en worden ze vaak niet of onvoldoende begrepen.

Bij de combinatie van ASS en een verstandelijke beperking zien we dat er regelmatig een onjuist beeld ontstaat over de mogelijkheden van de betrokkene. De invloed van het autisme wordt vaak onvoldoende gezien, zodat de verstandelijke vermogens en vaardigheden verkeerd worden ingeschat als er te veel prikkels, of te veel inconsistente omstandigheden zijn. Worden de omstandigheden beter afgestemd op de behoefte van mensen met autisme, dan zien we ander gedrag met meer mogelijkheden.

Daarbij is het belangrijk dat de begeleiders onbevangen en zonder oordeel een relatie kunnen opbouwen, waarin de bewoner zich veilig en gezien voelt en waarin hij/zij mag zijn wie hij/zij is. Dat geeft ze de kans om zich echt te laten zien en te ontwikkelen naar hun mogelijkheden.

Kort samengevat: onze bewoners zijn Bijzonder en toch Gewoonen hebben bijzondere ondersteuning nodig.

Wij willen een  leefsituatie creëren met een structuur die veiligheid, duidelijkheid en overzichtelijkheid biedt en waarin de bewoners helemaal tot hun recht kunnen komen. Op maat afgestemd op de behoefte zodat iedere bewoner zich kan ontwikkelen en het leven kan leiden dat bij hem of haar past.

Een geschikte woning vormt hiervoor een basisvoorwaarde. Maar uiteindelijk gaat het om de mensen die om de bewoners heen staan. Een passend persoonlijk netwerk voor iedere bewoner vinden wij van groot belang. Naast de ondersteuning door onze begeleiders streven we er dan ook naar om het persoonlijk netwerk te betrekken bij het leven van onze bewoners en waar nodig het persoonlijk netwerk verder te ontwikkelen en te ondersteunen.

Daarnaast willen wij ons onderscheiden in de kwaliteit van de begeleiding voor onze bewoners door:

  • De persoonlijke betrokkenheid bij de bewoners en de aandacht voor hun mogelijkheden tot zelfbeschikking en ontwikkeling
  • Een klein en stabiel team van vaste begeleiders
  • Het partnerschap met ouders en/of directe verwanten en het persoonlijk netwerk van de bewoners
  • De kwaliteit van de fijngevoelige afstemming op de bewoners
  • De aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling en het bewustzijn van de begeleiders

Lees Verder