Je mag zijn wie je bent

en het leven leiden dat goed bij je past

meer informatie
Bewoners

Wij hebben onze woongroep bestemd voor mensen met ASS en een verstandelijke beperking, in de leeftijd vanaf ca. 25 jaar.

Uitgangspunt is “eigen regie”, d.w.z. dat de bewoners op basis van PGB deelnemen in de zorg en dat verwanten of vertegenwoordigers namens hen betrokken zijn bij de opzet van het geheel en het toezicht. In overleg is het ook mogelijk om op basis van Zorg in Natura deel te nemen.

In onze begeleiding gaan wij uit van een volledige liefdevolle acceptatie van de bewoners, precies zoals ze zijn, met al hun mogelijkheden en beperkingen. Gedrag willen we zonder oordeel begrijpen vanuit wat de bewoners ermee duidelijk proberen te maken. We willen een situatie creëren, waarin de bewoners zichzelf kunnen zijn en zich naar hun vermogen kunnen ontwikkelen.

Grensoverschrijdend gedrag wordt niet veroordeeld, maar liefdevol en standvastig begrensd, zodat de veiligheid en het welbevinden van  alle betrokkenen voldoende gewaarborgd is en de bewoner zich gezien en begrepen kan voelen.

We gaan er van uit dat de bewoners naar hun vermogen deelnemen aan activiteiten in het samen wonen. Daarom is het belangrijk dat de deelnemers qua zorgvraag en persoonlijke leefwensen  voldoende bij elkaar passen.

Voor de ondersteuning van het project is betrokkenheid van verwanten en het persoonlijke netwerk van de bewoners van belang.

De intentie is om het wonen en de zorg levensloop bestendig in te richten en dit gezamenlijk te blijven afstemmen op de veranderende behoefte van de deelnemers.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Volgende Pagina