Je mag zijn wie je bent

en het leven leiden dat goed bij je past

meer informatie
Bewoners

Wij hebben onze woongroep bestemd voor mensen met ASS en een verstandelijke beperking, in de leeftijd vanaf ca. 25 jaar.

Uitgangspunt is “eigen regie”, d.w.z. dat de bewoners op basis van PGB deelnemen in de zorg en dat verwanten of vertegenwoordigers namens hen betrokken zijn bij de opzet van het geheel en het toezicht. Afhankelijk van de indicatie kan in overleg deelname op basis van “Zorg in Natura” gerealiseerd worden.

In onze begeleiding gaan wij uit van een volledige liefdevolle acceptatie van de bewoners, precies zoals ze zijn, met al hun mogelijkheden en beperkingen. Gedrag willen we zonder oordeel begrijpen vanuit wat de bewoners ermee duidelijk proberen te maken. We willen een situatie creëren, waarin de bewoners zichzelf kunnen zijn en zich naar hun vermogen kunnen ontwikkelen.

Grensoverschrijdend gedrag wordt niet veroordeeld, maar liefdevol en standvastig begrensd, zodat de veiligheid en het welbevinden van  alle betrokkenen voldoende gewaarborgd is en de bewoner zich gezien en begrepen kan voelen.

De intentie is om het wonen en de zorg levensloop bestendig in te richten en dit gezamenlijk te blijven afstemmen op de veranderende behoefte van de deelnemers.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Volgende Pagina