Natuurlijke Aanleg en Levenservaring

vinden wij belangrijker dan opleiding en diploma's

meer informatie
Zo zien wij ons team:

Wij gaan voor een klein en stabiel team met mensen die op basis van persoonlijke betrokkenheid met de bewoners en hun verwanten willen samenwerken.

Mensen die zich herkennen in het onderstaande profiel en zich daarin verder willen ontwikkelen zijn van harte welkom om te solliciteren:

  • ervaring hebben in het begeleiden van mensen met ASS of een natuurlijke aanleg hebben om dit werk te doen.
  • onze bewoners willen begeleiden met liefde, humor en veel geduld en persoonlijk betrokken willen zijn bij de bewoners.
  • belang hechten aan de samenwerking met de ouders, verwanten en vrienden van de bewoners.
  • nieuwsgierig zijn naar de bewoners, hun mogelijkheden en kwaliteiten en het leuk vinden om het beste uit de bewoners naar boven te halen en hen te ondersteunen bij hun ontwikkeling.
  • zich fijngevoelig willen afstemmen op de bewoners en willen werken vanuit vertrouwen in de mogelijkheden van de bewoners en van zichzelf.
  • liefdevol en standvastig het gedrag van de bewoners willen begrenzen en hun daarmee de veiligheid bieden die ze nodig hebben.
  • belang hechten aan de eigen persoonlijke ontwikkeling; openstaan voor feed back en het eigen leerproces, zelfbewust en ruim van geest zijn: open willen staan voor verschillen in gedrag, stijl, mogelijkheden, cultuur, normen en waarden.
  • ervaringsdeskundige zijn, veel levenservaring hebben en/of een opleiding op MBO of HBO niveau op het gebied van sociaal pedagogische dienstverlening afgerond hebben, of zo’n opleiding volgen of willen volgen.

Werktijden:

Er is sprake van 24 uurs zorg, waarbij (zodra er 3 of meer bewoners zijn) grotendeels 2 begeleiders aanwezig zijn. Op maandag t/m vrijdag zijn de bewoners naar hun werk van 09.00 tot 16.00 uur, op die tijden is er geen begeleiding aanwezig. In het rooster kennen we diensten van 16.00 uur tot 09.30 uur de volgende dag (incl. slaapdienst), van 16.00 uur tot 22.00 uur en van 7.00 uur tot 10.00 uur.

Arbeidsvoorwaarden:

Arbeidsovereenkomst op basis van PGB met de individuele bewoners. Gemiddeld 20 tot 30 uur per week. Salaris wordt afgestemd op opleiding, werk- en levenservaring.

De begeleiders werken samen als team op basis van zelfsturing en worden ondersteund door een zeer ervaren teamcoach. Een teamcoordinator stemt de inzet van zorgverleners af op de zorgvraag van de bewoners en waar nodig de verdeling van de dagelijkse algemene werkzaamheden. Binnen het team krijgen begeleiders de verantwoordelijkheid voor de zorgcoördinatie voor de verschillende bewoners en de afstemming met de ouders/verwanten en het persoonlijk netwerk. Een orthopedagoog verleent zorginhoudelijke ondersteuning. Werken met korte lijnen en vanuit eigen verantwoordelijkheid naar de bewoners staat bij ons centraal.

Minimaal 1 keer per maand is er teamoverleg en overkoepelend zorgoverleg. Daarnaast periodiek individueel zorgoverleg waarbij ouders/verwanten betrokken zijn, regelmatig gezamenlijke bijscholing, individuele werkbesprekingen en perspectiefgesprekken. In de opstartfase zal een intensief inwerk- opstart en opleidingstraject georganiseerd worden.

Nieuwe ontwikkelingen die van belang zijn voor individuele bewoners of voor de woongroep worden gevolgd en waar mogelijk geïmplementeerd.

Heb je belangstelling om bij ons te komen werken of wil je informatie, neem dan contact met ons op.

Volgende Pagina