Ondersteuning van ons vriendennetwerk is van groot belang

Vrienden zijn belangrijk

Het is voor ons van groot belang dat de woongroep ondersteund wordt door een kring vrienden en belangstellenden.

Dit kan verschillen van het meeleven en moreel ondersteunen, meewerken aan de  instandhouding van de woning, het samen met de bewoners activiteiten doen tot het schenken of verwerven van geld en middelen voor de woongroep. Er is een netwerk van vrienden en vrijwilligers die zich aan onze stichting verbonden hebben.

De stichting heeft een zgn. ANBI status, d.w.z. giften zijn fiscaal aftrekbaar en eventuele legaten kunnen belastingvrij ontvangen worden.

Wilt u zich aansluiten bij ons netwerk als vriend of belangstellende, dan kunt u zich via onderstaand formulier aanmelden, U wordt dan door ons op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van het project:

     

     

    Volgende Pagina